Aktuality

16. dubna 2024

Upozornění 

V sobotu, 18. 5. 2024, budou na celé nádrži probíhat zaměstnanecké rybářské závody. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedený den zakázán.

12. března 2024

Zveřejňujeme sumář úlovků za rok 2023:

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

2023

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

960

3352

ŠTIKA

7

17

AMUR

143

679

CANDÁT

62

124

SUMEC

5

93,4

ÚHOŘ

1

1,2

BÍLÁ RYBA

334

166

KARAS

247

217

CELKEM

3257

1759

4650

15. února 2024 

Současné teplé počasí nám umožnilo provést další z plánovaných vysazení ryb do VD Těšany. 14. 2. jsme do nádrže vysadili:

 • 220 kg násady candáta o průměrné kusové hmotnosti 1 kg,
 • 400 kg amura o velikosti 2 – 4 kg,
 • několik kusů kapra o velikosti kolem 10 kg,

foto zde. Další vysazování bude z jarních výlovů rybníků.

14. prosince

Na VD Těšany bylo během podzimu vysazeno:

 • 90 kg násady štiky (cca 500 ks) – foto zde
 • 2 750 kg kapra o kusové hmotnosti 2 – 4 kg,
 • 600 kg amura o kusové hmotnosti 2 – 3 kg.

Dále informujeme, že prodej Pověření k rybolovu na rok 2024 byl zahájen a v letošním roce bude probíhat do 18. 12. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat. Pokud chcete Pověření k rybolovu věnovat jako dárek, sdělte nám to také (kredit v rezervačním systému nahrajeme až po Vánocích). Byla také zveřejněna Pravidla rybolovu na rok 2024 (změny jsou zvýrazněny červeně).

Důležité upozornění – změna bankovního účtu 

Platby za Pověření k rybolovu zasílejte nově na bankovní účet č. 120002-7400621/0710. Původní účet bude zrušen.

31. 8. 2023

Vážení rybáři, přinášíme výsledek laboratorního vyšetření karasů stříbřitých z Těšan, který provedl Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno.

Výsledky analýz prokázaly, že se opravdu jedná o specifický virus napadající karase stříbřitého (Carassius gibelio). Ostatní druhy ryb tvořící obsádku nádrže by neměly být ohroženy.

Karas stříbřitý tvořil skutečně 99,9% druhového spektra mrtvých ryb. Snažili jsme se uhynulé karasy pravidelně odstraňovat – naši pracovníci sbírali uhynulé ryby i v sobotu a neděli – přesto chceme vám všem poděkovat za trpělivost a omezený komfort, se kterým jste se museli vyrovnat na nádrži v minulých dnech…

I když byla tato situace nepříjemná, věříme, že je již za námi a možná to bude znít kontroverzně, ale nádrži Těšany tento úhyn jen prospěje. Karas stříbřitý, jako nepůvodní asijský druh ryby, je v našich vodách nežádoucí a jeho silná populace v nádrži jen konkurovala ostatním původním, a hlavně rybářsky zajímavým, druhům ryb. S vymizením většiny jeho populace se tak uvolnil (potravní) prostor pro zbylé druhy ryb, což se na obsádce nádrže jistě pozitivně projeví v následujících letech.

Děkujeme za pochopení.

Od pátku 18. 8. 2023 sbíráme a likvidujeme na VD Těšany uhynulé ryby. Jedná se POUZE o karase stříbřité. Jiné druhy ryb se mezi uhynulými nenacházejí. Vzhledem k průběhu úhynu a dosavadním skutečnostem se s největší pravděpodobností jedná o onemocnění způsobené specifickým virem, k němuž je vnímavý pouze karas stříbřitý. V pátek byly odebrány vzorky nakažených ryb a odeslány k analýze. Na výsledky ale stále čekáme.

Zkontrolovali jsme i chemicko-fyzikální parametry vody, které ukázaly, že i kvalita vody je pro toto roční období v normálu. Jakkoliv se tato událost zdá tragickou, s ohledem na to, že se úhyn dotkl pouze karasů stříbřitých (jakožto invazního druhu), nádrži a její obsádce to jistě jen prospěje. Vydržte prosím pár dní nepohodlí. Uhynulé ryby se snažíme pravidelně likvidovat, ale ne vždy do jde úplně „do čista“.

Děkujeme za trpělivost

8. srpna 

Upozornění 

V týdnu od 28. 8. do 1. 9. nebudou z důvodu čerpání dovolené vydávána Pověření k rybolovu. Žádosti a platby zaslané v tomto termínu budou vyřízeny v následujícím týdnu.

Děkujeme za pochopení.

31. 7. 2023

Na VD Těšany bylo dne 28. 7. 2023 vysazeno 550 kg kapra o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg. Foto zde.

4. července 

Dnes byla u nádrže Těšany umístěna mobilní toaleta – WC, a to u příjezdové cesty od Borkovan, cca 35 m od cedule s informacemi o rekreačním rybolovu na nádrži ve směru k hrázi. V této lokalitě se nacházejí nejvíce navštěvovaná místa k lovu, díky čemuž okolí nevypadá příliš vábně. Proto na Vás apelujeme – využívejte, prosím, mobilní WC a udržujte čistotu nejen na WC, ale i v okolí nádrže. Pokud se provoz osvědčí, umístíme u nádrže další WC.

8. června 2023

Důležité upozornění

V prostoru „pod vinohradem“ na pravém břehu nádrže provedla obec Těšany parkové úpravy s cílem vytvořit klidovou zónu pro širokou veřejnost. S ohledem na tuto skutečnost a na základě jednání s vedením obce oznamujeme důležité změny v Pravidlech rybolovu na nádrži Těšany, které budou platit od 9. 6. 2023:

 1. Zákaz rybolovu v celém prostoru „pod vinohradem“ – v terénu bude vyznačeno tabulemi. Výjimku z tohoto zákazu mají pouze osoby s tělesným postižením pohybového ústrojí, které mohou lovit v úseku dlouhém cca 30 m od informační tabule u hráze.
 2. Zrušení bodu 5.24 Pravidel rybolovu (zrušení zákazu rybolovu na levém břehu v úseku cca 100 m od hráze v období letních prázdnin).

 

20. března 2023

Údržba cesty kolem nádrže Těšany

Ještě před koncem vegetačního klidu se nám podařilo zredukovat křoviny rostoucí podél cesty probíhající okolo nádrže Těšany. Věříme, že to přinese komfortnější průjezd a parkování v okolí nádrže. Vyzýváme všechny návštěvníky k udržování pořádku nejen kolem lovných míst, ale i v okolí svých parkujících vozů. Foto zde.

Dále zveřejňujeme sumář úlovků za rok 2022:

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

2022

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

1211

4351

ŠTIKA

9

27,2

AMUR

86

368

CANDÁT

23

36,1

SUMEC

6

117

LÍN

3

2,1

ÚHOŘ

1

0,8

OKOUN

2

0,5

BÍLÁ RYBA

250

132

KARAS

613

406

CELKEM

3041

2204

5441

6. února

Vzhledem k neustále se zdražujícímu poštovnému jsme od února tohoto roku přistoupili k zasílání vícedocházkových Pověření k rybolovu standardní doporučenou poštou, tedy bez dodejky.

7. prosince

Na VD Těšany bylo dne 29. 11. 2022 vysazeno 170 kg amura o průměrné kusové hmotnosti 2 kg a 40 kg okouna. Foto zde

Na pravém břehu nádrže v prostoru pod vinohradem byla vybudována nová obecní nezpevněná komunikace, která slouží pouze k průjezdu, nikoliv k parkování. 

Prodej Pověření k rybolovu na rok 2023 bude zahájen 12. 12. a v letošním roce bude probíhat do 21. 12. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat. Pokud chcete Pověření k rybolovu věnovat jako dárek, sdělte nám to také (kredit v rezervačním systému nahrajeme až po Vánocích). Dále byla zveřejněna Pravidla rybolovu na rok 2023 (změny jsou zvýrazněny červeně).

21. listopadu 

Na VD Těšany bylo dne 18. 11. 2022 vysazeno:

 • 250 kg tržního dravce (candát, štika),
 • 300 kg kapra a amura v trofejní velikosti (6 – 10 kg),
 • 1500 kg kapra o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg.
 • Foto zde.

21. října

Na VD Těšany bylo dne 20. 10. 2022 vysazeno 1 600 kg kapra o průměrné kusové hmotnosti 3,2 kg. Další zarybnění bude následovat v listopadu. Foto zde.

26. srpna

Upozorňujeme rybáře, že z důvodu zamezení vjezdu vozidel na hráz VD Těšany – do prostoru pod vinohradem – byl do těchto míst instalován kmen stromu. Podle PRAVIDEL rybolovu na nádrži Těšany je VJEZD NA HRÁZ ZAKÁZÁN (bod 9.10). Děkujeme za pochopení.

17. srpna

Upozorňujeme rybáře, že z důvodu čerpání dovolené nebudou ve dnech 22. – 24. 8. 2022 vydávána Pověření k rybolovu. Děkujeme za pochopení.

25. května 

Důrazně žádáme rybáře, aby do odpadkových košů umístěných v okolí nádrže neházeli ulovené a uhynulé ryby. Kromě nepříjemného vyvážení odpadků se často stává, že pytle s odpadky roztrhá zvěř a vítr následně vše rozfouká po okolí – viz foto

Děkujeme za pochopení.

3. května

Zveřejňujeme sumáře úlovků za rok 2021:

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

2021

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

1358

4369

ŠTIKA

5

14,9

AMUR

39

156

CANDÁT

18

32,3

SUMEC

10

193

LÍN

2

0,7

ÚHOŘ

2

0,7

BOLEN

6

9,4

BÍLÁ RYBA

15

6,5

KARAS

1065

676

CELKEM

3127

2520

5458,5

27. dubna 

Na VD Těšany bylo dne 11. 4. 2022 vysazeno 700 kg kapra o průměrné kusové hmotnosti 4 kg – foto zde.

Dále byl proveden každoroční jarní úklid břehů – foto zde.

4. dubna

Na VD Těšany bylo dne 31. 3. 2022 vysazeno 700 kg kapra o kusové hmotnosti 4 – 7 kg. Foto

8. prosince

Prodej Pověření k rybolovu na rok 2022 byl zahájen a v letošním roce bude probíhat do 21. 12. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat. Pokud chcete Pověření k rybolovu věnovat jako dárek, sdělte nám to také (kredit v rezervačním systému nahrajeme až po Vánocích). Dále byla zveřejněna Pravidla rybolovu na rok 2022 (zůstávají stejná jako v letošním roce).

4. listopadu 

Upozorňujeme, že Pověření k rybolovu vydaná v letošním roce je nutné opět vracet dle podmínek uvedených v Pravidlech rybolovu (tzn. vícedocházková v originálním vydání, nejlépe doporučenou poštou, jednodenní pak stačí nascanovat a zaslat na e-mail rybarstvi@pmo.cz). 

Na VD Těšany bylo dne 28. 10. 2021 vysazeno 800 kg kapra o kusové hmotnosti 3 – 5 kg a větší množství potravní bílé ryby (převážně plotice).

20. října 2021

Na VD Těšany bylo v měsíci říjnu prozatím vysazeno následující množství ryb: 

 • dne 5. 10. 15 ks trofejních kaprů a amurů o kusové hmotnosti 8 – 10 kg, 
 • dne 12. 10. 1800 kg kapra o kusové hmotnosti 2,5 – 5 kg, 
 • dne 19. 10. 800 kg kapra a amura o kusové hmotnosti 5 – 7 kg, 300 kg tržního dravce (candát, štika) ve velikosti 50 – 80 cm, 500 kg potravní ryby (okoun, plotice).

Fotogalerie.

2. září

Pro zatraktivnění obsádky VD Těšany se nám podařilo sehnat násadu úhoře říčního.

30. 8. jsme vysadili 500 ks úhoře o velikosti 30 – 40 cm. Foto zde.


6. srpna

Na VD Těšany bylo dne 6.8. 2021 vysazeno 550 kg kapra o průměrné kusové hmotnosti 2,9 kg. Převážně lysci, ale i šupináči. Foto zde.

28. června

Oznamujeme rybářům, že ve dnech 7. – 9. července nebude z důvodu dovolených prováděn prodej Pověření k rybolovu. Děkujeme za pochopení.

22. června

Na VD Těšany bylo dne 17. 6. 2021 vysazeno 25 ks kapra, amura a candáta o velikosti cca 60 – 80 cm. Foto zde.

 

7. dubna

Na VD Těšany bylo dne 31. 3. 2021 vysazeno 700 kg kapra a amura o kusové hmotnosti 2 – 2,5 kg.

24. března

Zveřejňujeme sumáře úlovků za rok 2020.

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

910

2839

ŠTIKA

16

39,3

AMUR

36

97,1

CANDÁT

38

81,4

SUMEC

6

100

LÍN

1

1

ÚHOŘ

1

1,4

BOLEN

2

3,5

BÍLÁ RYBA

73

74

KARAS

835

487

CELKEM

2333

1918

3723,7

18. března 2021

V okolí nádrže byl proveden jarní úklid a částečná úprava míst k lovu, kterých bude v letošním roce o něco méně než v letech předchozích, kdy byla nádrž sužována dlouhodobým suchem, díky čemuž se na obnažených březích dalo chytat téměř kdekoliv. Za významný vzestup vodní hladiny v posledních měsících jsme velmi rádi, neboť ho ocení především rybí obsádka, která bude mít více přirozené potravy, úkrytů a možností k rozmnožování. 

Všichni doufáme v brzké zlepšení covidové situace a přejeme vám pevné zdraví.

3. března

Informujeme, že nádrž Těšany je rozmrzlá. Dále uvádíme sdělení MZe:

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:

Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

17. února

Na vodní nádrži Těšany bylo provedeno další měření tloušťky ledu, která dosahuje 8 cm. Stále proto lov na dírkách nelze povolit a s ohledem na výrazné oteplení se ani v blízké budoucnosti nedá předpokládat nějaká změna.

12. února 

Na nádrži Těšany dosahuje tloušťka ledu pouhých 4,5 cm (viz fotogalerie). Vzhledem k předpovídanému pokračování současných mrazů bude led dále sílit. Počátkem příštího týdne provedeme další měření a budeme vás na těchto stránkách opět informovat.

3. prosince

Upozorňujeme, že od roku 2021 dojde k navýšení ceny vícedocházkových Pověření k rybolovu následovně: třídocházkové 1 200 Kč, sedmidocházkové 1 800 Kč, třicetidocházkové 3 500 Kč. Prodej Pověření k rybolovu na rok 2021 byl zahájen a v letošním roce bude probíhat do 21. 12. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat. Dále byla zveřejněna Pravidla rybolovu na rok 2021. Drobné upřesnění bylo provedeno pouze v bodě 3.13, jinak zůstávají stejná.

Upozornění 

Vzhledem ke zhoršující se situaci s pandemií koronaviru byl částečně omezen výdej Pověření k rybolovu. Může tedy docházet k prodloužení dodacích lhůt.

6. 11. 2020

Na VD Těšany bylo dne 5. 11. 2020 vysazeno 2 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 4 kg. Ve vysazované obsádce bylo i několik trofejních kusů. Foto zde.

13. 10. 2020

Se souhlasem úspěšného lovce zveřejňujeme foto trofejního kapra uloveného na nádrži Těšany, který měřil 93 cm.

11. září

Na VD Těšany bylo dne 9. 9. 2020 vysazeno 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 3,5 kg. Dále byla posečena „pláž“ a několik míst k lovu na pravém břehu. Foto zde.

24. srpna 2020

Stavební práce na VD Těšany byly ukončeny. Parkování v prostoru u hráze je opět povoleno.

7. srpna 2020 

Ve dnech 10. 9. – 13. 9. 2020 se na nádrži Těšany uskuteční rybářské závody s názvem „L&M Baits Carp Cup Těšany 2020“. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedené dny zakázán.

9. 7. 2020

OZNÁMENÍ – AKTUALIZACE

Stále probíhají stavební práce na nádrži Těšany spočívající ve stabilizaci pravého břehu nádrže v prostoru „pod vinohrady“ a hráze nádrže. Termín dokončení zatím není znám, práce se protáhly z důvodu deštivého počasí během měsíce června a s tím související potřeby odklonu mechanizace na řešení akutních situací.

V tomto prostoru probíhá pohyb nákladních automobilů a těžké techniky, a to ve všední dny, převážně od 7:00 do 15:00.

Parkování v prostoru u závory je zakázáno, automobily je nutné odstavit v prostoru pod hrází.

Upozorňujeme na nutnost omezení pohybu po staveništi pouze na nezbytně nutnou míru spočívající v přejití hráze nádrže na levý břeh, kde je rybolov povolen. V prostoru „pod vinohrady“ je rekreační rybolov po dobu stavebních prací zakázán.

Dále upozorňujeme na zákaz vstupu do prostoru, kde aktuálně probíhají stavební práce. Veškerý pohyb osob je na vlastní nebezpečí!

Oznámení 

V pátek 29. 5. budou na vodní nádrži Těšany zahájeny stavební práce spočívající ve stabilizaci pravého břehu nádrže v prostoru „pod vinohrady“ a hráze nádrže. V tomto prostoru bude probíhat pohyb nákladních automobilů a těžké techniky. Práce budou probíhat ve všední dny, převážně od 7:00 do 15:00 hod. Parkování v prostoru u závory bude zakázáno, automobily bude nutné odstavit v prostoru pod hrází.

Upozorňujeme na nutnost omezení pohybu po staveništi pouze na nezbytně nutnou míru spočívající v přejití hráze nádrže na levý břeh. V prostoru „pod vinohrady“ bude rekreační rybolov po dobu stavebních prací zakázán.

Dále upozorňujeme na zákaz vstupu do prostoru, kde budou aktuálně probíhat stavební práce. Veškerý pohyb osob je na vlastní nebezpečí!

Výše uvedené platí pro období od 29. 5. do 7. 6. s tím, že od 8. 6. bude kompletně zakázán vstup na pravý břeh nádrže v prostoru „pod vinohrady“ a hráz nádrže.

25. května

Na VD Těšany bylo dne 21. 5. 2020 vysazeno 550 kg kapra o průměrné hmotnosti 3-4 kg a 150 kg tržního dravce, převážně štiky. Foto zde.

20. dubna

Prodej Pověření k rybolovu byl v plném rozsahu obnoven.

31. března

S ohledem na situaci epidemie COVID-19 nebude až do odvolání probíhat prodej Pověření k rybolovu.

17. března

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ!

Prodej Pověření k rybolovu je do 24. 3. 2020 pozastaven z důvodu omezení pracovní činnosti, která je způsobena epidemií COVID-19.

Děkujeme za pochopení.

13. března

Na VD Těšany bylo dne 12. 3. 2020 vysazeno 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg. Další dosazení kaprovitých i dravých ryb bude následovat v dubnu. Foto zde.

6. února 

Zveřejňujeme sumáře úlovků za rok 2019.

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE OSTROV NAD OSLAVOU

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

935

2670,6

KAPR

318

1178

ŠTIKA

17

37,6

ŠTIKA

15

33

AMUR

124

323

AMUR

56

193

CANDÁT

33

51

CANDÁT

57

142

SUMEC

6

58

SUMEC

LÍN

11

6,8

LÍN

102

57,3

OKOUN

OKOUN

49

15

BÍLÁ RYBA

12

1,4

BÍLÁ RYBA

2

1,8

KARAS

267

152

KARAS

CELKEM

2205

1405

3300

CELKEM

912

599

1620

6. prosince

Upozorňujeme, že od roku 2020 dojde k navýšení ceny docházkového-jednodenního Pověření k rybolovu na 500 Kč. Dále byla zveřejněna Pravidla rybolovu na rok 2020. Prodej Pověření k rybolovu na rok 2020 bude zahájen 12. 12. 2019. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat.

8. listopadu

Na VD Těšany bylo dne 6. 11. 2019 vysazeno 1 800 kg kapra o průměrné hmotnosti 4 kg a 400 kg tržního dravce, především candáta o velikosti 60 – 80 cm, ale také štiky o velikosti 50 – 70 cm. Mezi vysazenými rybami byli také amuři a boleni o velikosti 50 – 80 cm. Ryby pocházejí z nádrže Ostrov nad Oslavou.

Vzhledem k nízkému stavu vody v VD Těšany, se jedná se pouze o část obsádky, zbylá část bude vysazena v průběhu příštího roku. Foto zde.

5. září

Na VD Těšany bylo dne 5. 9. vysazeno 20 ks kapra a amura o průměrné hmotnosti 7 kg. Foto zde.

3. září

Upozorňujeme rybáře, že vzhledem k plánovaným technickým zásahům bude rybolov na nádrži Ostrov nad Oslavou ukončen k 30. 9. 2019.

Upozornění 

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí telefonické dotazy ohledně výdeje Pověření k rybolovu, žádáme potenciální zájemce o důsledné prostudování náležitostí Žádosti o Pověření k rybolovu a podmínek výdeje Pověření k rybolovu, které jsou uvedeny v levém sloupci v řádcích „Pověření k rybolovu (povolenka)“ a „Pravidla rybolovu“. Prodej Pověření k rybolovu není naší hlavní pracovní náplní, proto je lhůta pro odeslání Pověření k rybolovu stanovena na 3 pracovní dny od doručení platby. U vícedocházkových Pověření k rybolovu, které jsou zasílány Českou poštou, se obvyklá doba od podání Žádosti do doručení Pověření k rybolovu pohybuje kolem 1 týdne. Platba je možná pouze bezhotovostně, Žádost je nutné vždy poslat e-mailem.

Telefonicky se na nás, prosím, obracejte pouze s konkrétními dotazy, na které jste nedostali odpověď ani po pročtení našich webových stránek.

13. srpna

Na VD Těšany bylo dne 8. 8. vysazeno 600 kg kapra o průměrné hmotnosti 3,5 kg. Foto zde.

Ve dnech 12. 9. – 15. 9. 2019 se na nádrži Těšany uskuteční rybářské závody s názvem „L&M Baits Carp Cup Těšany 2019“. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedené dny zakázán.

17. června

V pondělí 17. 6. byl posečen pravý břeh nádrže Ostrov nad Oslavou. Do nádrže Těšany byla pro zpestření vysazena trofejní štika – viz foto zde.

VD Těšany

V sobotu, 18. 5. 2019, bude na celé nádrži probíhat zaměstnanecký dětský den spojený s rybářskými závody. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedený den zakázán.

1. dubna

Na VD Těšany bylo dne 28. 3. vysazeno 1 800 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, 80 kg lína o průměrné hmotnosti 0,3 kg a 30 kg amura (tržní i násadová velikost). Foto zde.

22. března

Na VD Těšany bylo dne 21. 3. vysazeno 50 kg násady štiky (průměrná hmotnost cca 0,5 kg).

13. března

Oznamujeme rybářům, že nádrž Ostrov nad Oslavou je po delší době rozmrzlá a v první zátoce od hráze byla opravena lávka. 

Na nádrži Těšany a v jejím okolí byl proveden úklid nemalého množství odpadků, prořezání příjezdových cest a úprava pravobřežní komunikace spočívající v jejím rozšíření a odvodnění v místech, kde se po deštích hromadila voda s nánosy bahna. Fotogalerii najdete zde.

18. února

Vzhledem k vysokým teplotám ukončujeme lov „na dírkách“ na nádrži Ostrov nad Oslavou a Těšany. 

Zveřejňujeme sumáře úlovků za rok 2018

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE TĚŠANY

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NÁDRŽE OSTROV NAD OSLAVOU

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

Druh

Počet docházek

Kusů

kg

KAPR

1019

2953

KAPR

299

1125

ŠTIKA

4

9

ŠTIKA

22

52,4

AMUR

162

436

AMUR

82

342

CANDÁT

13

21

CANDÁT

27

66,1

SUMEC

3

34

SUMEC

LÍN

2

0,7

LÍN

124

77

ÚHOŘ

1

1,2

ÚHOŘ

BOLEN

BOLEN

OKOUN

OKOUN

66

16

TLOUŠŤ

TLOUŠŤ

PSTRUH DUH.

PSTRUH DUH.

PSTRUH OB.

PSTRUH OB.

SIVEN

SIVEN

BÍLÁ RYBA

BÍLÁ RYBA

65

4,2

KARAS

999

528

KARAS

CELKEM

2317

2203

3983

CELKEM

952

685

1683

30. ledna 2019

Upozorňujeme rybáře, že na nádrži Těšany je led na hranici únosnosti. Rybolov na dírkách prozatím nezakazujeme, ale doporučujeme při vstupu na led zvýšenou opatrnost, některá místa mohou být zeslabená – led pod vrstvou sněhu již není tak kvalitní.

25. ledna 2019

Oznamujeme, že síla ledu na nádrži Ostrov nad Oslavou již dovoluje provádět lov „na dírkách“ (led je silný cca 16 cm). Lov je možný také na nádrži Těšany (síla ledu je 9-10 cm) Lov ryb na dírkách by měl probíhat mezi východem a západem slunce.

Upozorňujeme, že vstup na led je na vlastní nebezpečí. Doporučujeme používat záchranné prostředky (ledové bodce) a udržovat vzdálenost lovců min. 5 m. V případě nádrže Ostrov nad Oslavou doporučujeme použít zimní výbavu automobilu (sněhové řetězy) – příjezdová komunikace je zledovatělá.

23. ledna 2019

22. ledna bylo provedeno měření ledu na nádrži Těšany. Tloušťka ledu se pohybovala mezi 5 a 6 cm. Na nádrži Ostrov je tloušťka ledu kolem 10 cm. V pátek, 25. 1., bude provedeno další měření na obou nádržích, abychom Vám poskytli aktuální informace na víkend. Dá se očekávat, že lov na dírkách bude na nádrži Ostrov povolen od 26. 1., na nádrži Těšany snad od 27. 1.

11. ledna 2019

Upozorňujeme rybáře, že nádrže Ostrov nad Oslavou i Těšany jsou zamrzlé tenkým ledem, a proto se zde nedá lovit.

19. prosince 2018

Upozorňujeme rybáře, že nádrž Ostrov nad Oslavou je zcela pokryta ledem a nedá se zde lovit. Lov na dírkách zatím není možný a vzhledem k předpovídanému oteplení nebude možný minimálně do konce roku. Nádrž Těšany je taktéž pokryta ledem, ale místy se vyskytují menší rozmrzlé plochy. Během víkendového oteplení se dá očekávat významnější rozmrznutí nádrže, tzn. o svátcích by se snad ještě dalo nahodit. Další info bude zveřejněno až po Novém roce.

13. prosince 2018

Prodej Pověření k rybolovu na rok 2019 byl zahájen.V letošním roce bude probíhat do 20. 12. 2018. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat.

Dále informujeme, že na nádrži Ostrov nad Oslavou bude rybolov, vzhledem k plánovaným technickým zásahům, ukončen pravděpodobně k 30. 9. 2019.

Pravidla rybolovu na rok 2019 naleznete zde (změny jsou vyznačeny červeně). Novinkami jsou např. možnost rybolovu mládeže již od 10 let, prodloužení denní doby lovu apod.

Ceny Pověření k rybolovu zůstávají stejné a platí i pro mládež.

29. listopadu 2018

Na VD Těšany bylo dne 27. 11. vysazeno 220 kg tržního candáta o průměrné hmotnosti 1 – 2,5 kg. Fotogalerii najdete zde.

5. listopadu 2018

Na VD Těšany bylo dne 3. 11. vysazeno 2 200 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,5 kg, 150 kg amura o průměrné hmotnosti 5 kg a 50 kg lína o průměrné hmotnosti 0,25 kg. Fotogalerie zde.

 

2. listopadu 2018

VD Ostrov nad Oslavou

Podzimní období je pro nás poněkud náročnější než ostatní části roku, a tak i přidávání aktualit poněkud vázlo. Nevázlo ovšem zarybňování, které jsme realizovali a realizujeme v závislosti na lovení našich rybníků. 2. 10. bylo na nádrž Ostrov vysazeno 120 kg násadového a tržního candáta a 20 kg okouna – viz fotogalerie.

26. října 2018

VD Těšany

Na základě výsledků vyšetření ryb Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i. na přítomnost koiherpesvirózy kaprů na VD Těšany odvoláváme opatření vydaná dne 19. 10. 2018. Tato opatření byla zavedena na příkaz Krajské veterinární správy – Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, která obdržela neopodstatněné oznámení s chybnou diagnózou této nebezpečné nákazy od osoby z řad našich rybářů. Tímto neodborným a diletantským činem uvedené osoby došlo ke zmaření vysazení ryb do nádrže a poškození dobrého jména firmy. Výsledky analýzy provedené na rybách odlovených z nádrže dne 22. 10. 2018 a závěry Krajské veterinární správy přítomnost této závažné choroby jednoznačně vyvrátily. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se státní podnik Povodí Moravy rozhodl celou situaci řešit trestně právní cestou. Za vzniklé komplikace se omlouváme a ujišťujeme naše rybáře, že o podzimní vysazení a úlovky nepřijdou.

19. října 2018

VD Těšany

Na základě zjišťování zdravotního stavu ryb na VD Těšany žádáme všechny rybáře, aby neodnášeli živé ryby z nádrže, včetně ryb nástražních. Toto opatření neomezuje konzumaci ulovených ryb. Dále upozorňujeme na nutnost desinfekce použitého rybářského náčiní (především podběrák a vezírek) např. Savem, a to vždy mezi jednotlivými docházkami k vodě.

V případě zjištění úhynu většího množství ryb nás, prosím, neprodleně kontaktujte. Toto upozornění platí do odvolání.

VD Ostrov nad Oslavou

Dne 18. 10. bylo vysazeno 1 800 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,5 kg.

24. září 2018

Na VD Těšany bylo dne 20. 9. vysazeno 30 ks kapra o hmotnosti 5 – 10 kg, 10 ks amura o hmotnosti 2 – 5 kg, cca 30 ks násady candáta a několik ks dalších dravých ryb. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

28. srpna 2018

Na VD Těšany bylo dne 22. 8. vysazeno 900 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg.

VD Těšany

Ve dnech 20. 9. – 23. 9. 2018 se na nádrži uskuteční rybářské závody s názvem „Carp Cup Těšany 2018“. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedené dny zakázán.

6. srpna 2018

Na VD Těšany bylo dne 27. 8. vysazeno 1 000 kg kapra o hmotnosti 2,5 – 3 kg. Fotografie i video najdete zde.

22. června 2018

Na VD Těšany bylo dne 15. 6. vysazeno téměř 100 kg násady candáta. Fotografie z vysazení najdete