Aktuality

10. ledna 2018
Hladiny obou nádrží jsou rozmrzlé.

13. prosince 2017
Prodej Pověření k rybolovu na rok 2018 byl zahájen,
v letošním roce bude probíhat do 21.12. V případě žádostí o Pověření k rybolovu zaslaných v tomto období je třeba uvést, na který rok chcete Pověření k rybolovu vydat.

Dále informujeme, že na nádrži Loudilka v roce 2018 nebude probíhat rekreační rybolov pro veřejnost.

7. prosince 2017
Nově máme zřízenou facebookovou stránku www.facebook.com/atraktivnirybolov. Připojte se k nám.

4. prosince 2017
Upozorňujeme rybáře, že nádrž Ostrov nad Oslavou je nyní pokryta ledem a nedá se zde lovit. Jakmile se situace změní, budeme Vás zde informovat.

16. listopadu 2017
Na VD Ostrov nad Oslavou bylo v průběhu měsíce října 2017 vysazeno 200 kg tržního candáta a 220 kg tržní štiky.
Na VD Těšany bylo v průběhu měsíce října 2017 vysazeno 3 600 kg kapra o průměrné hmotnosti 3 kg.

Další zarybňování bude pokračovat na jaře 2018.

VD Těšany

Dne 23. 6. a 24. 6. budou od 17:00 (pátek) do 18:00 (sobota) v prostoru určeném ke koupání – pláž a navazujícím úseku v délce cca 300 m směrem k přítoku (po rozpadlé balíky slámy) – probíhat soukromé rybářské závody. Z tohoto důvodu bude rybolov na levém břehu v uvedenou dobu omezen.

19. května 2017

Dne 18. května bylo do VD Těšany vysazeno 600 kg kapra ve velikosti 3 – 7 kg a 4 kusy sumce o průměrné velikosti 150 cm. Fotografie z vysazení najdete zde. Další zarybňování bude průběžně pokračovat. 

Dne 10.6. bude od 7:00 do 19:00 v prostoru určeném ke koupání – pláž a jejím okolí – probíhat Dětský rybářský den spojený s rybářskými závody. Z tohoto důvodu bude rybolov na levém břehu v uvedenou dobu omezen.

13. dubna 2017

VD Těšany

Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2017 se na levém břehu nádrže (včetně „pláže“) uskuteční soukromé rybářské závody. Z tohoto důvodu bude rybolov v uvedené dny možný pouze z pravého břehu.

Dne 13. 5. 2017 bude na celé nádrži probíhat zaměstnanecký dětský den spojený s rybářskými závody. Z tohoto důvodu bude rybolov na VD Těšany v uvedený den zakázán.

24. února 2017

Vzhledem k teplotám pohybujícím se vysoko nad bodem mrazu, ukončujeme, z bezpečnostních důvodů, na všech nádržích lov ryb pod ledem.

16. února 2017

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech výrazně snížil obsah kyslíku ve vodě, jsme byli nuceni vytvořit několik prohlubní – otvorů v ledu, aby se tento stav zlepšil. Otvory jsou po svém obvodu označeny. Upozorňujeme a nabádáme Vás proto, aby jste při pohybu na ledě dbali zvýšené pozornosti. Zároveň upozorňujeme, že vlivem teplot nad bodem mrazu se na ledě objevuje voda a nosnost ledu se bude snižovat. 

9. ledna 2017

Oznamujeme, že síla ledu na všech nádržích s rekreačním rybolovem umožňuje lov ryb „na dírkách“. Opět upozorňujeme, že vstup na led je na vlastní nebezpečí a doporučujeme používat záchranné prostředky (ledové bodce) a udržovat vzdálenost lovců min. 5m.

Lov ryb na dírkách by měl probíhat mezi východem a západem slunce.

4. ledna 2017

Oznamujeme, že síla ledu na nádrži s rekreačním rybolovem Ostrov nad Oslavou již dovoluje provádět lov „na dírkách“. Na VD Ostrov nad Oslavou je led silný 15 cm. Ledová vrstva na VD Těšany se sílou 8-9 cm zatím nedovoluje bezpečný pohyb a není proto možné zde lovit. V případě, že se situace a síla ledu změní, budeme Vás informovat.

Upozorňujeme, že vstup na led je na vlastní nebezpečí a doporučujeme používat záchranné prostředky (ledové bodce) a udržovat vzdálenost lovců min. 5m.

Lov ryb na dírkách by měl probíhat mezi východem a západem slunce.

Přejeme Vám hodně rybářských zážitků.

19. prosince 2016

Prodej Pověření k rybolovu na rok 2017 byl zahájen. Stávající zákazníci musí nejprve vrátit všechna dosud vydaná Pověření k rybolovu, včetně vyplněných sumářů; po té jim může být vydáno nové Pověření k rybolovu. V případě nevrácení výše uvedeného bude cena prvně zakoupeného Pověření k rybolovu na rok 2017 navýšena o 500 Kč.

Pravidla rybolovu byla aktualizována. Nové znění včetně červeně zvýrazněných změn naleznete zde.

21. listopadu 2016

Hladina na nádrži Loudilka je opět volná, bez ledu. 

15. listopadu 2016

Upozorňujeme rybáře, že nádrž Loudilka je nyní pokryta ledem a nedá se zde lovit. Jakmile se situace změní, budeme Vás zde informovat.

14. listopadu 2016

Na přelomu října a listopadu proběhlo vysazení ryb na všechny 3 nádrže.

Na VD Loudilka bylo vysazeno 100 kg candáta o průměrné hmotnosti 2 kg a 15 kg okouna o průměrné délce 25 cm.

Na VD Ostrov nad Oslavou bylo vysazeno 550 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, 20 kg tržní štiky a 400 kg tržního candáta.

Na VD Těšany bylo vysazeno 2 100 kg kapra „výběr“ o průměrné hmotnosti 3 kg, 400 kg kapra „výběr“ o průměrné hmotnosti 5 kg, 200 kg amura, 125 kg tržní štiky a 100 kg tržního candáta.

Upozorňujeme, že nevyčerpané docházky z roku 2016 není možné převádět do následujícího roku.

14. října 2016

Dne 11.10. 2016 bylo na VD Těšany vysazeno 700 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, 100 kg amura o průměrné hmotnosti 1,5 kg, 20 kg tržní štiky a 10 kg tržního úhoře. Na VD Ostrov nad Oslavou bylo ve stejný den vysazeno 165 kg tržní štiky, 50 kg candáta, 80 kg lína a 10 kg tržního úhoře.

Dne 12.10.2016 bylo na VD Loudilka vysazeno 200 kg pstruha duhového o průměrné hmotnosti 0,3 kg, 150 kg pstruha duhového o průměrné hmotnosti 1 kg a 200 kg sivena amerického o průměrné hmotnosti 0,25 kg.

V následujících třech týdnech ještě proběhne dosazení výběrovým kaprem a dravci.

12. září 2016

Ve dnech 8. a 9. října 2016 proběhnou na nádrži Ostrov nad Oslavou Vodohospodářské rybářské závody pořádané státním podnikem Povodí Moravy. Během těchto dvou dnů je rybolov na nádrži zakázán (s výjimkou závodníků). Děkujeme za pochopení.

V průběhu měsíců října a listopadu dojde k zarybnění všech tří nádrží s rekreačním rybolovem. Z nedravých ryb bude vysazen zejména kapr a lín, z dravců půjde o štiku, candáta a okouna všech velikostí. Na VD Loudilka půjde o pstruha duhového a sivena amerického ve velikostech 0,3 – 1 kg. Konkrétní termíny vysazení a skutečné množství vysazených ryb zde budou zveřejněny, včetně fotografií.

18. června 2016

Dne 18. 6. 2016 od 9:00 hod. do 19:00 hod proběhne na VD Těšany v prostoru pláže a přilehlém okolí na levém břehu nádrže Dětský rybářský den pod taktovkou Pánského klubu v Ivanovicích. Cca 25 dětí z Ivanovic zde bude zkoušet své rybářské štěstí formou „CHYŤ a PUSŤ. Vzhledem k této skutečnosti děkujeme za pochopení při částečném omezení rybolovu na VD Těšany.

11. června 2016

Dne 11. 6. 2016 se od 7:00 do 17:00 na nádrži Těšany uskuteční rybářské závody mládeže, a to na levém břehu nádrže (včetně prostoru určeného ke koupání – pláž). Závody jsou určeny pro děti (do 15 let včetně) zaměstnanců PM a z brněnských organizací MRS Brno 2 a MRS Brno 5. Rybolov bude prováděn formou „CHYŤ a PUSŤ“ s výjimkou karase stříbřitého a kapra do 40 cm, kteří nebudou vraceni zpět do vody. Z tohoto důvodu bude rybolov v uvedenou dobu možný pouze z pravého břehu. Děkujeme za pochopení.

11. května 2016

Dnes jsme do VD Loudilka vysadili 200 kg pstruha duhového o průměrné váze 1,3 kg, 60 kg pstruha potočního s průměrnou váhou 0,40 kg a 200 kg sivena amerického s průměrnou váhou 0,6 kg.

Do VD Ostrov nad Oslavou jsme vysadili dalších 30 ks kapra o velikosti 60 – 80 cm. Fotografie jsou zveřejněny ve fotogalerii.

Toto zarybnění nebylo poslední a v průběhu celého roku budeme do všech tří nádrží dosazovat ryby pro zkvalitnění obsádky.

29. dubna 2016

Na všech třech nádržích se během března a dubna uskutečnilo prvotní zarybnění. Na VD Těšany a VD Ostrov nad Oslavou bylo vysazeno celkem 12000 kg kapra ve velikostech 2 – 5 kg, 4000 kg amura ve velikosti 2 – 4 kg. Na VD Ostrov nad Oslavou dále 350 kg štiky 0,5- 4 kg, okoun prům. 0,2 kg – 100 kg, lín prům. 0,25 kg – 200 kg, candát 0,5 – 2 kg celkem 120 kg. Na VD Loudilka 400 kg pstruha duhového, 100 kg sivena amerického, 30 kg pstruha obecného a 20 kg trofejního jelce tlouště. Fotografie z vysazování naleznete ve fotogalerii.

23. dubna 2016

Na VD Těšany proběhlo neoficiální zahájení rybolovu. Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. měli možnost vyzkoušet zarybnění nádrže při lovu ryb formou „CHYŤ A PUSŤ“. Během cca 5 hodin lovu bylo 22 rybáři chyceno celkem 117 m ryb. Některé úlovky jsou zveřejněny ve fotogalerii.

18. dubna 2016

Na všech třech nádržích jsme umístili odpadkové koše. Prosíme o jejich využívání a dodržování pořádku a kulturního prostředí kolem nádrží.

4. března 2016

V nabídce jsou uvedena aktualizovaná Pravidla rybolovu, jednotlivé varianty Pověření k rybolovu, včetně jejich cen a způsobu zakoupení. Rybolov bude provozován systémem rezervací docházek na jednotlivé nádrže.

V průběhu února došlo k napuštění vodní nádrže Ostrov nad Oslavou, kterému předcházelo technicky obtížné odstranění porostů z významné části dna nádrže. V jarních měsících zde proběhne prvotní zarybnění. Na nádrži Těšany byla dokončena úprava porostů podél pravobřežní komunikace, proběhl úklid břehů nádrže a dále došlo k úpravě a zvýšení počtu míst k lovu.