Úklid komunikace na VD Těšany

Na nádrži Těšany a v jejím okolí byl proveden úklid nemalého množství odpadků, prořezání příjezdových cest a úprava pravobřežní komunikace spočívající v jejím rozšíření a odvodnění v místech, kde se po deštích hromadila voda s nánosy bahna.