Říjnové zarybňování Ostrova

2. 10. bylo na nádrž Ostrov vysazeno 120 kg násadového a tržního candáta a 20 kg okouna.