Vodní nádrž Těšany

Vodní nádrž Těšany se nachází na Borkovanském potoku v malebném údolí mezi obcemi Těšany a Borkovany (okr. Brno – venkov), cca 20 km jihovýchodně od Brna (mapy.cz). Na pravém břehu je lemována vinicemi a pod nimi zpevněnou komunikací využívanou jako cyklostezka.

Nízká nadmořská výška a charakter nádrže zaručují vysokou přirozenou produkci a mimořádné přírůstky ryb. Hloubka nádrže dosahuje až 8 m.

V minulosti zde probíhal rybolov pod taktovkou nájemce zaměřený téměř výhradně na vysazování a lov kapra, což se nepříznivě odrazilo na současném stavu nádrže. Útvar rybářství Povodí Moravy, s.p. se snaží vytvořit vyrovnanou obsádku ryb, která by odpovídala jejímu potenciálu a výměře. Z předchozího obhospodařování zde došlo k nežádoucímu navýšení biomasy invazního druhu karase stříbřitého a zakrslých forem kapra do velikosti 40 cm. V roce 2016 bylo proto povoleno ponechání si neomezeného množství těchto ryb z důvodu snížení jejich populace.

Z hlediska zvýšení atraktivity nádrže a nastartování optimálního stavu rybí obsádky bylo již v roce 2015 vysazeno 4 500 kg tržního kapra o kusové hmotnosti 2,5-5 kg, dále 600 kg tržního amura (2-4 kg), 300 ks násady štiky, 250 ks násady sumce a 15 ks trofejních kaprů o kusové hmotnosti 10-15 kg.

V roce 2016 bylo průběžně dosazováno různé druhové spektrum ryb – viz aktuality.

Pokud v zimním období dovolí klimatické podmínky bezpečný vstup na led, lze na této nádrži provozovat také lov na dírkách. S ohledem na charakter nádrže zde však nebude vysazována salmonidní obsádka.

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2. třídy č. 380 směr Brno – Hodonín – na konci obce Těšany odbočit vlevo, po ujetí cca 250 m odbočit za mostkem přes potok vpravo, kudy přijedete pod hráz. Tento prostor lze využít jako parkovací místo.

Těšany

Podrobná mapa

Parkování Těšany