Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou

Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou se nachází na Bohdalovském potoku v lokalitě Templ, severozápadně od městyse Ostrov nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce cca 530 m n. m. (mapy.cz)

Tato nádrž byla dříve v povědomí rybářů jako tzv. “soukromý revír“ s omezeným počtem míst k lovu a zaměřením především na lov trofejních kaprů. Po peripetiích s nutnými opravami se státní podnik Povodí Moravy rozhodl tuto nádrž zahrnout do režimu sportovního rybolovu. Vzhledem ke zmíněným nezbytným technickým zásahům byla nádrž dva roky po sobě zimována i letněna. Vlivem těchto opatření došlo k narušení struktury dna, což z hlediska produkce po prvotním napuštění nádrže nabízí obrovský potenciál zejména v podobě přirozeného výtěru a vysokých přírůstků všech druhů ryb. Po vypuštění nádrže docházelo postupně k zarůstání dna vegetací. Z důvodu usnadnění rybolovu proběhla na konci roku 2015 likvidace těchto téměř dvouletých porostů. I přes veškeré úsilí nebylo technicky možné odstranit porost ze dna beze zbytku, což může mít za následek zvýšené riziko vázek při rybolovu. Odměnou však budou nevšední zážitky a raritní úlovky skrývající se v části zatopených porostů. Po napuštění nádrže lze očekávat dynamický rozvoj přirozené produkce, která do budoucna nabízí úlovky velkých štik, okounů, ale i kaprů a línů. Zmíněný výčet rybích druhů není konečný, můžete zde očekávat i úlovek amura, candáta, úhoře aj. Počáteční zarybnění nádrže tvořilo 6 000 kg kapra o kusové hmotnosti 1,5-4 kg, tržní lín, amur, násada štiky, okouna a jako potravní složka bílá ryba. Přesnější údaje o množství vysazených ryb v roce 2016 najdete v aktualitách.

V zimním období po zámrzu vodní hladiny zde bude praktikován tzv. „lov na dírkách“.

Vzhledem k umístění nádrže v povodí vodního díla Mostiště je zde omezeno celkové množství vnadící směsi.

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2 .třídy č. 388 ve směru Ostrov nad Oslavou – Kotlasy. Parkování je umožněno podél zpevněné příjezdové komunikace vedoucí k hrázi. Vjezd na hráz je zakázán.

Mapa Ostrov

Podrobná mapa