Vodní nádrž Loudilka

Vodní nádrž Loudilka se nachází na stejnojmenném potoku 6 km východně od města Jihlava v nadmořské výšce 510 m n. m. (mapy.cz)

Nádrž dříve sloužila k chovu ryb. Po částečné rekonstrukci výpustného zařízení se útvar rybářství Povodí Moravy, s.p. rozhodl využívat tuto nádrž ke sportovnímu rybolovu s dominancí salmonidní obsádky a možností lovu na umělé nástrahy po celý rok. Pro zpestření zde bude umožněn také lov na dírkách.

VN Loudilka

Počáteční zarybnění proběhlo v dubnu 2016, a to tržním pstruhem duhovým a sivenem americkým. Následně bylo dosazeno významné množství trofejních pstruhů duhových a překrásně zbarvených sivenů amerických – viz fotogalerie. Pro zpestření rybí obsádky a potlačení nežádoucích druhů ryb (plotice, cejn, karas, apod.) byl vysazen také „potočák“, okoun a candát.

Příjezd k nádrži, resp. parkovišti, které se nachází cca 200 m severovýchodně od nádrže, je možný po silnici 2. třídy č. 602 ve směru od Jihlavy, na niž ve Velkém Beranově navazuje silnice 2. třídy č. 353 vedoucí od EXITU 119 na dálnici D1 (sjezd na Velký Beranov). Vjezd přímo k nádrži je zakázán.

Mapa Loudilka

Podrobná mapa

 Parkování Loudilka